Poniedziałek, 2020-06-01, 3:49 AM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [29]
Bliski wschód [14]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [32]
Relacje międzywyznaniowe [39]
Rozważania teologiczne [44]
Inne [60]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Relacje międzywyznaniowe

PROROCTWA śW. LAURENTA CZERNIGOWSKIEGO

Jednym z wielkich świętych, żyjących niemal w naszych czasach (1868 – 1950) był Laurenty z Czernihowa na Ukrainie. Jest to postać niezwykła, obdarzona wielką łaską Ducha Świętego. Odkryte mu były tajniki ludzkich dusz. Jego duchowe porady i proroctwa spełniały się i wielu uwierzyło w Boga. Czynił wiele cudów. Miał objawienia Matki Bożej i świętych. Żył w czasach niespotykanych prześladowań za wiarę. Należał do grona wielkich starców, dzięki którym przetrwała wiara prawosławna. W 1993 r. został zaliczony do grona świętych. Kilka lat temu Bóg pozwolił i mnie być z pielgrzymką w Czernihowie by pokłonić się jego świętym relikwiom. Strumień pątników do jego relikwii nie ustaje od lat. Zapoznajmy się chociaż z częścią proroczych wypowiedzi św. Laurentego.

Biskupi i duchowieństwo zaczną skracać nabożeństwa, początkowo Psałterz, a potem i inne części. Za czyny te czeka nich kara Boża. W miejsce niegodnych duchownych nabożeństwo odprawiają Aniołowie.
Żal młodych duchownych, gdyż brakuje im czasu aby czytać wszystko jak należy.
Gdy wyświęcali jakiegoś duchownego, św. Laurenty płakał mówiąc, że wielu z nich zginie z powodu niegodnego życia. Nie będą troszczyć się ani o zbawienie swoich dusz, ani swoich wiernych.
Jeśli w cerkwi śpiewają za wynagrodzeniem nie pozyskują nic dla swoich dusz. Wierni dostąpią zbawienia dzięki modlitwom, postom i dobrym uczynkom.

Do czasu aż dusze świętych nie wyrównają ilości odpadłych aniołów, Chrystus nie przyjdzie na Sąd Ostateczny. W czasach ostatecznych Bóg i żywych, zapisanych w Księdze Żywota, zaliczy do grona Aniołów.
Wielka jest siła matczynej modlitwy. Nie spali jej ani ogień ani zniszczy woda. Nieraz dzieci niewinnie cierpią na przeróżne choroby. Zmywają tym grzechy prarodziców i uwalniają ich od mąk piekielnych.
Na Ukrainie, wszystkie fałszywe nauki, łącznie biesami i ateistami, wystąpią przeciwko rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, jej jedności i soborowości. To heretyckie ugrupowanie będzie podtrzymywane przez ateistyczną władzę, dlatego siłą będą odbierać prawosławnym cerkwie, a wiernych pobiją. Wtedy kijowski metropolita (niegodny tego tytułu) łącznie ze swoimi biskupami i duchownymi silnie wstrząśnie Cerkwią rosyjską. Sam pójdzie na wieczne potępienie jak Judasz. Z czasem wszystkie te poczynania szatana i fałszywe nauki znikną i pozostanie jedyna Rosyjska Cerkiew Prawosławna.

Należy pamiętać nasze rodzime pojęcia - Ruś, ruski i to, że był chrzest Rusi, a nie chrzest Ukrainy. Kijów to druga Jerozolima i matka miast ruskich. Ruś Kijowska zawsze była z wielką Rosją. Kijów bez wielkiej Rusi bądź w oderwaniu od niej jest nie do pomyślenia.

Polska była tajną stolicą żydostwa. Gdy Polacy zajęli część Rusi, władzę przejęli tam Żydzi. Duchowieństwu ograniczano sprawowanie posługi kapłańskiej. Wiernych traktowano jak niewolników. Żydom nie podobały się określenia „Ruś i ruskie”. Dlatego tereny zajęte przez Polskę zaczęto nazywać Małorosją. Potem dopatrzono się ukrytej sylaby „ros” i zmieniono na Okraina. Jednakże pojęcie to było poniżające, bowiem wkoło były inne państwa. I w końcu ustalono nazwę Ukraina.

Św. Laurenty uprzedzał abyśmy byli wierni Prawosławiu i w żadnym przypadku nie przyłączali się do jakiegokolwiek raskołu. Biskupi i księża, którzy to uczynią, zgubią nie tylko siebie ale doprowadzą do zguby wielką ilość prawosławnych. Do raskołu i herezji przyłączą się wyłącznie osoby niegodne miłosierdzia Bożego i wielcy grzesznicy.

Chrystus utworzył jedyną Cerkiew, której nie podołają i wrota piekielne. Cerkiew prawosławna jest święta, soborowa i apostolska. Inne wyznania, mianujące siebie cerkwiami, takimi nie są. Mówiąc to, Święty Starzec, modlił się o wszystkich zbłądzonych i odpadłych od Prawosławia, po czym zapłakał i rzekł: „Nie zbawią się, gdyż nie są godni miłosierdzia Bożego. Jest mi to odkryte Królową Niebios. Miałem kilka objawień Bogarodzicy. Odwiedzała mnie Sama i z Archaniołami Michałem i Gabrielem”.
U odpadłych od świętego Prawosławia nie ma łaski Ducha Świętego, zbawienia i dostąpienia Królestwa Bożego. Wszystko to jest w Cerkwi prawosławnej. Odstępstwo od niej jest ciężkim grzechem, który nie będzie wybaczony ani w tym ani w przyszłym życiu. Jest to zniewaga (chuła) Ducha Świętego. Po tej wypowiedzi twarz Świętego świeciła nieziemskim światłem.

W Rosji znikną wszelkie raskoły i herezje. Prześladowania Cerkwi nie będzie, gdyż u tronu Bożego modli się niezliczona ilość męczenników i wyznawców. W Rosji zakwitnie wiara, jednakże na krótki okres czasu.
Przed przyjściem Antychrysta duchy nieczyste opuszczą piekło, będą przebywać na ziemi wśród ludzi. Ludzkość dosięgną wielkie cierpienia. Wybuchnie wojna światowa. Spadną bomby, od wybuchu których roztopi się metal i rozsypią się kamienie. Ziemia będzie się palić. Zginie bardzo dużo ludzi. Po zakończeniu wojny wybrany zostanie jeden wspólny król, który będzie pochodził z narodu żydowskiego. Jeszcze będąc młodzieńcem wstąpi w niego Lucyfer i stanie się Antychrystem. Koronować się będzie w świątyni jerozolimskiej, w której będzie jego tron. Uczyni on wielkie cuda na niebie i na ziemi i wielu ludzi przyjmie go jako zbawiciela. Uratują się tylko nieliczni. I tak spełni się wszystko co opisane jest w Apokalipsie.
Straszna to prawda, ale najwidoczniej nieunikniona. Prośmy Boga aby oddalił od nas spełnienie się tych proroctw.
___________________________________
Wypowiedzi wielkich ros. starców. Krematorsk 2009.

Kategoria: Relacje międzywyznaniowe | Dodał: pielgrzym (2018-09-22)
Odsłon: 359