Środa, 2022-01-19, 10:34 AM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [30]
Bliski wschód [14]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [35]
Relacje międzywyznaniowe [43]
Rozważania teologiczne [45]
Inne [72]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Inne

Sytuacja w Rosji w czasach panowania cara Mikołaja II
W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  - wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.
 Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli w 1913r.Wydobycie węgla kamiennego powiększało się systematycznie. W Zagłębiu Donieckim wydobycie wzrosło  ponad 500 %. W ostatnich latach panowania Mikołaja II rozpoczęto eksploatację nowych ogromnych zasobów basenu Kuznieckiego i Syberii Zachodniej. Wydobycie węgla kamiennego w całym imperium w ciągu 20 lat panowania wzrosło ponad  4-krotnie.  W 1913r. wydobycie ropy naftowej wzrosło niemal o 100 % w stosunku do początków panowania cara.W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.  

Budżet państwowy z 1.200 mln w początkach panowania – wzrósł do 3,5 miliarda rubli. Wpływy budżetowe rosły systematycznie, rosły też państwowe rezerwy budżetowe.  W ciągu 10 lat rezerwy te wyniosły ponad 2 miliardy rubli. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości.

Podwoiła się długość kolei żelaznych i sieci telegraficznych. Znacząco rozwinęła się  flota rzeczna. W owym czasie była to największa flota rzeczna na świecie.  W 1895r. w Rosji było 2.539, a w 1906r. 4.317 statków.  

Przyrost  armii rosyjskiej był niemal adekwatny do przyrostu naturalnego kraju. W czasach spokoju  liczebność armii wynosiła 1.300.000 żołnierzy.  Po wojnie z Japonią armia była gruntownie przeorganizowana. Flota rosyjska, tak dotkliwie zdziesiątkowana w czasie tej wojny, odrodziła do nowego bytu. I w tym była ogromna osobista zasługa cara.

O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. Tylko w 1908r. wydano 23.852 tytuły książek i broszur, w sumie 70.841.000 egzemplarzy, na łączną  kwotę 25 mln rubli.  

Na tle ogólnego potężnego rozwoju imperium Rosyjskiego szczególnego znaczenia nabierał rozwój jego azjatyckich terenów. W ciągu 20 lat około 4 mln ludności bez przymusu przesiedliło się  z centralnych rejonów  na Syberię.

W dwudziestym roku panowania cara Mikołaja II Rosja osiągnęła nigdy dotąd nie notowany w niej poziom rozwoju gospodarczego. Dokonujące się w Rosji zmiany poziomu życia ludności odnotowywali również cudzoziemcy. W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie. 

A  oto co pisał Churchil o ostatnich dniach panowania Mikołaja II: „W żadnym kraju los nie był tak okrutny jak w Rosji. Jej statek  poszedł na dno, gdy port już był w zasięgu wzroku. Ona już przecierpiała sztorm, kiedy wszystko runęło. Wszystkie ofiary były już złożone na ołtarzu, cała praca była zakończona.  Zwątpienie i zdrada zawładnęły władzą, kiedy zadanie już było wykonane.”
 Stosownie do powierzchownej  oceny naszych czasów carat przyjęto traktować jak ślepą, przegniłą i do  niczego nie  zdolną tyranię. Lecz badanie przebiegu wojny z Niemcami i Austrią powinno zmienić tę lekkomyślną opinię. O sile Imperium Rosyjskiego świadczy ogrom doświadczeń, które jej przyszło się znieść, ogrom nieszczęść, które przecierpiała.  

W rządzeniu państwami, gdy dokonują się wielkie wydarzenia, wódz narodu, obojętnie kim on by był, osądza się za niepowodzenia i wysławia się za sukcesy.

Oto zbliża się koniec caratu. Do gry wchodzą ciemne siły ogarnięte szałem i brakiem rozumu. Car schodzi ze sceny. Jego i jego najbliższych skazują na cierpienia i śmierć. Jego wysiłki pomniejszają, jego czyny osądzają, pamięć o nim skażają. I taki zakłamany stan przekazują potomnym.  
____________________                                                                                            
 „Niepoznannyj Mir Wieri”

 

 

Kategoria: Inne | Dodał: pielgrzym (2009-09-27)
Odsłon: 2644