Środa, 2019-10-16, 1:30 AM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [29]
Bliski wschód [13]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [32]
Relacje międzywyznaniowe [38]
Rozważania teologiczne [43]
Inne [58]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Inne

PROGRAM ŚWIATOWEJ POLITYKI ŻYDOWSKIEJ
Pod takim tytułem w 1936 r. (wznowienie w 2002 r.) ukazała się książka autorstwa Ks. Dr St.Trzeciaka b.profesora Akademii Teologicznej w Petersburgu. Ze względu na szokujące informacje zawarte w tej publikacji, a dotyczące w głównej mierze losów świata - myślę, że warto zapoznać z nimi szersze grono czytelników.
 
Mowa tu będzie o tajemniczym dokumencie występującym pod nazwą „Protokoły mędrców Syjonu”. Nie ustalono jak dotąd kiedy ten dokument powstał, ani też kto był jego autorem. Jest to utwór konspiracyjny, zbliżony w swej treści do zapisów Talmudu. „Protokoły” są więc programem mędrców Syjonu zawojowania świata przez naród żydowski i utworzenia królestwa izraelskiego. „Prorocy zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad światem. Bóg dał nam genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie” - mówił rabin Weill we Francji.
 
W „Protokołach mędrców Syjonu”, podobnie jak w Talmudzie, występuje bezgraniczna pogarda wszystkich ludzi nie będących Żydami. Nazywa się ich gojami, bydłem, stadem baranów. „Zwierzęcy umysł gojów niezdolny jest do analizy wypadków i do obserwacji. Nasz umysł (tj.żydowski) odróżnia się od instynktownego zwierzęcego umysłu gojów. Jasne zatem staje się, że natura sama przeznaczyła dla nas kierownictwo i rządy świata”. „Wy, Izraelici, wy moje owce mojego pastwiska, ludźmi jesteście… narody świata nie są ludźmi, lecz bydlętami. Podwórze goja równa się stajni dla bydła” – głosi Talmud. Księga ta stała się wyłącznym wychowawcą mas żydowskich i faktycznie zastąpiła Biblię.
 
Żydzi byli i są narodem, żyjącym życiem odrębnym, ekskluzywnym jako naród zakonspirowany. Zbudowali sobie państwo, które przetrwało dwa tysiące lat bez żadnej zewnętrznej formy, bez wspólnego łącznika ziemi. Od samego początku celem tego narodu było zawładnięcie władzy nad narodami świata i przygotowanie do przyjścia zapowiedzianego króla (czytaj antychrysta). „Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata”. „Władca, który zastąpi istniejące obecnie rządy, wegetujące wśród społeczeństw, zdemoralizowanych przez nas, burzących się nawet przeciwko władzy Boskiej, dotkniętych pożarem anarchii, powinien przede wszystkim zająć się gaszeniem tego ognia, trawiącego wszystko. Dlatego też powinien zabić takie społeczeństwa, chociażby zatopiwszy je w ich własnej krwi, aby je wskrzesić pod postacią prawidłowo zorganizowanego wojska, walczącego świadomie z wszelką zarazą, mogącą dotknąć organizm państwowy. Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił szalonych, rządzonych przez instynkt, nie zaś przez rozum, przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maską zasad wolności i prawa. Zburzyły cały porządek społeczny, by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwilą, kiedy on obejmie władzę”. Taką wizję świata prezentują „Protokoły mędrców Syjonu”.
 
Najskuteczniejszym środkiem do zagarnięcia władzy i mienia narodów rdzennych jest rewolucja. Potwierdza to szczególnie rewolucja w Rosji, którą wywołali i przeprowadzili Żydzi zgodnie z wytycznymi mędrców Syjonu. Znajomość tych „Protokołów” mogła i powinna była naprowadzić policję petersburską na ślad przygotowań rewolucyjnych. Tego jednak nie uczyniono, bowiem kierownicze sfery rosyjskie, którym „Protokoły” te były znane, wyśmiały je, uznając je za bajkę. Sygnałem zbliżającej się katastrofy była masowa emigracja bogatych Żydów z Rosji i transfer kapitałów za granicę.
 
Jeśli się patrzy na nieszczęścia narodu rosyjskiego, można by przypuszczać, że potęga Rosji tak zaćmiewała umysły iż nie pozwoliła im dostrzec grożącego niebezpieczeństwa, że zguba tego narodu przyszła tak nieoczekiwanie. Ale oto jeszcze w 1901r. niejaki Jerzy Batumi publikując „Protokoły mędrców Syjonu” we wstępnym słowie tak scharakteryzował to pismo:
 
„To piekielny plan… z którym każdy powinien się zapoznać, pragnący ocalić siebie samego i ocalić swój naród i swoją ojczyznę przed zupełną niewolą ze strony wrogów rodzaju ludzkiego. Jeśli chcemy pozostać wolnymi i mieć swoją ojczyznę potężną i wolną, należy uwolnić się od kabały żydowskiej. Jeżeli życzymy sobie realnie i z całej naszej duszy zachować naszą ojczyznę i nas samych od hańby, która się już przygotowuje i która jest już w części urzeczywistniona, tj. jeśli nie chcemy popaść w jarzmo żydowskie „w królestwie żmij” zerwijmy z nimi tj. z Żydami wszelkie stosunki, wszelki handel, wszelkie interesy, organizując wszędzie wzajemną pomoc Rosjan, tak samo w handlu jak i w interesach, a wtedy Żydzi znikną z ziemi rosyjskiej”. Naród rosyjski jednak nie posłuchał tych ostrzeżeń. Były one głosem wołającego na puszczy.
 
Od wybuchu rewolucji, jakaś czarna tajemnicza ręka wykorzystywała każdą sposobność, aby pobudzić nienawiść klasową i nieufność do każdego czysto ubranego, tzw. inteligenta. „Protokoły” instruowały: „Kiedy przyjdzie okres naszych rządów jawnych, przerobimy wszystkie prawodawstwa. Skasujemy wszelkie nauczania wolne. Zdyskredytujemy duchowieństwo gojów. Ogłosimy wolność sumienia, a więc lata jedynie nas dzielą od chwili pełnego upadku chrześcijaństwa”. Tępienie kleru i niszczenie świątyń, zakaz nauczania religii - za co groziło więzienie lub śmierć, tak duchownym jak i osobom świeckim - to środki do unicestwienia religii. Rabinom zaś pozostawiano pełnię spokoju do działania.
 
A oto ciąg dalszy wytycznych „Protokołów”: „Zgodnie z programem naszym trzecia część poddanych naszych będzie śledziła pozostałe części w poczuciu obowiązku, w myśl zasady dobrowolnego służenia państwu. W czasach tych zajęcie szpiega i denuncjanta nie będzie hańbiło. Policja będzie tylko świadczyła i denuncjowała”. Efektem tych działań były aresztowania i zesłania do obozów. Masy rdzennej ludności Rosji były doprowadzane do życia w nędzy. Miało to na celu utrzymanie społeczeństwa w niewolniczym posłuszeństwie.
 
A oto treść poufnej odezwy skierowanej do prezesów międzynarodowej ligi izraelskiej: ”Synowie Izraela! Godzina naszego zwycięstwa jest już bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to o czym nie mogliśmy myśleć, jak tylko w marzeniu, staje się obecnie rzeczywistością. Niedawno słabi i bezsilni, teraz podnosimy dumnie głowę, co zawdzięczać należy bezładowi światowemu. Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i wykonywanie religii, która jest nam obcą, złupiliśmy te świątynie, które nam są obce, zachwialiśmy w ludach i państwach ich kulturę i ich tradycję, znajdując w tych narodach więcej ludzi, niż nam było potrzeba do naszej pracy. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, aby podbić naród rosyjski pod potęgę żydowską i zmusiliśmy go w końcu, by upadł na kolana przed nami – Rosja śmiertelnie zraniona jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie ani na litość. Nareszcie dane nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobra i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników”.
 
Państwowym godłem Rosji uczyniono gwiazdę pięcioramienną. Żydowska gwiazda jest sześcioramienna, co symbolizuje pełnię człowieka. Rosyjska natomiast jest symbolem narodu zniewolonego, człowieka bez głowy. W Rosji zatriumfowała zasada cel uświęca środki. „Do jakiego stopnia sięgała przenikliwość naszych mędrców. Twierdzili oni, że dla osiągnięcia celu nie należy cofać się przed niczym. My nie liczyliśmy ofiar pośród bydlęcego nasienia gojów choć złożyliśmy ofiarę i z wielu naszych”…
 
Okrucieństwo i sadyzm w tępieniu wszystkiego co nie żydowskie, znęcanie się nad swoimi ofiarami przybrało cechy rytualnego uboju zwierząt. Mordując bez litości swoje ofiary komisarze żydowscy powtarzali: „to za dawne pogromy”, „za jedną kroplę krwi żydowskiej, garniec krwi gojów”. Potwierdzenie tych słów i czynów znajdujemy w „Protokołach”: „każda ofiara z naszej strony warta jest tysiąca (ofiar) gojów”. W efekcie cała olbrzymia Rosja została zalana krwią. „Protokoły mędrców” stały się nie tylko programem przeprowadzenia rewolucji ale i źródłem nowego ustawodawstwa. Bez znajomości „Protokołów” nie można zrozumieć ani przebiegu rewolucji ani dojść do źródła ustawodawstwa Rosji.
 
Warto tu zacytować wypowiedzi Żyda rumuńskiego Markusa Eli Ravage, autora kilku dzieł wydanych w Stanach Zjednoczonych. Przemawia on do aryjczyków używając formy „my i wy”. „Myśmy wzięli wasz świat cielesny w posiadanie, tak samo wasze ideały, wasz los. Myśmy byli ostatnią przyczyną nie tylko ostatniej wojny, ale prawie wszystkich waszych wojen. Myśmy byli sprawcami nie tylko rewolucji rosyjskiej, ale podżegaczami do każdej większej rewolucji w waszej historii. Myśmy wnieśli niezgodę i zamieszanie w wasze życie osobiste i publiczne. My to czynimy także i dzisiaj jeszcze. Nikt nie może powiedzieć, jak długo to jeszcze czynić będziemy. My zmieniamy cały bieg historii waszej. Myśmy tak was zdobyli, jak nigdy żadna z waszych potęg nie zdobyła Afryki albo Azji. Myśmy to uczynili wyłącznie nieodpartą siłą naszego umysłu, ideałami, propagandą. Wy niesiecie naszą misję do ras barbarzyńskich na ziemi… Weźcie trzy główne rewolucje w nowych czasach, francuską, amerykańską i rosyjską. Czym one były innym, jak nie triumfem żydowskiej idei o sprawiedliwości socjalnej, politycznej i gospodarczej. Myśmy postawili tamę przed waszym postępem. Myśmy rozdzielili waszą duszę, zmieszali wasze dążenia, niemożliwymi uczyniliśmy wasze życzenia”. „Wy nazywacie nas wywrotowcami, agitatorami, podżegaczami do rewolucji. Zgadza się to zadziwiająco, nachylam się nad waszym odkryciem. Bez wątpienia mieliśmy też udział w reformacji Lutra. Myśmy w pierwszej linii byliśmy winnymi demokratycznych rewolucji ostatniego stulecia tak we Francji jak i Ameryce”.
 
A oto mowa rabina o gojach wg stenogramu austriackiego parlamentu z 13.031901 r. „Rzućmy okiem na materialną sytuację Europy i przejrzyjmy źródła, które otworzyli sobie izraelici, od początku tego stulecia, jedynie przez to, że zgromadzili w swoich rękach ów niezmierzony kapitał, którym teraz rozporządzają, jak w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie, Hamburgu, Rzymie, Neapolu i tym podobne”. „Wszędzie Rotschildy - Żydzi, są panami finansowej sytuacji; przy pomocy swoich miliardów, nie zważając na to, że w każdej miejscowości, drugiej - czy trzeciorzędnej, znów tylko oni są panami przynoszących dochód funduszów i że nigdzie bez dzieci Izraela, bez ich bezpośredniego wpływu nie może być przeprowadzona żadna finansowa operacja, żadne ważniejsze przedsięwzięcie”. „Musimy starać się by wszelkimi środkami zmniejszyć wpływy chrześcijańskiego Kościoła, który był zawsze naszym największym nieprzyjacielem i w tym celu musimy zasiewać w sercach jego wiernych wolnomyślne idee i wątpliwości, nadto wywoływać niezgodę i spory religijne”. „Każda wojna, każda rewolucja, każda polityczna i religijna zmiana przybliża nas do owej chwili, gdy osiągniemy najwyższy cel, do którego dążymy”. „Handel i spekulacja. Te dwa wydajne źródła zysku nie mogą być wydarte nigdy z rąk izraelitów… Bogactwo i zręczność w dobieraniu środków… uczynią nas panami opinii społecznej… Będziemy przypisywać światu co ma czcić, a co ma być w pogardzie”. „Zaślepienie mas i ich skłonność da się ująć patetycznymi frazesami i sprawia, że stają się one dla nas łatwą do uzyskania zdobyczą i wyjednuje dla nas w ich kołach popularność i zaufanie. Będziemy dążyć do rewolucji i przewrotów, a każda podobna katastrofa zbliży nas w naszych dążeniach do jedynego celu, do celu panowania na ziemi, jak to było obiecanym naszemu ojcu Abrahamowi”.„Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Dlatego prowadzimy stałą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu. Filarem kościoła jest szkoła. Dlatego należy najpierw przeprowadzić oddzielenie szkoły od Kościoła”. „Jeśli złoto jest pierwszą potęgą na świecie, to drugą jest prasa. Kto ma prasę, ma ucho narodu”.
 
Zbrodniczość systemu podanego w tych pismach jest tak szatańską i tak sprzeczną z etyką chrześcijańską… że trudno uwierzyć, by człowiek mógł się posunąć do takiego stopnia podłości. Jednak dowody rzeczowe w formie wypadków, tak z życia codziennego jak i dziedziny politycznej, mówią, że istotnie Żydzi dążą do opanowania innych narodów, tak pod względem gospodarczym, jak i politycznym według programu nakreślonego w „Protokołach mędrców Syjonu”.
 
W duchu „Protokołów” występuje sekta żydowsko-chrześcijańska – Badacze Pisma Świętego, znana jako „Świadkowie Jehowy”. Założył ją Karol Russell, zm. 1916r. Myślą przewodnią sekty jest przygotowanie umysłów do objęcia panowania Żydów nad światem. Zioną, podobnie jak Żydzi, nienawiścią do chrześcijan. Jest to organizacja, która pod pozorem badań religijnych wpaja w społeczeństwo dążenia rewolucyjne i anarchistyczne.
 
Część Żydów przyjęła chrześcijaństwo. Uczynili to z przymusu, jak w Hiszpanii, bądź wyrachowania. Przejście na chrześcijaństwo było tylko pozornym. „Żyd ochrzczony nigdy nie przestaje być Żydem”. Chrzest był tylko środkiem do osiągnięcia konkretnych celów – wejście do dusz i serc narodów rdzennych. Wielu z nich dochodziło do wysokich stanowisk kościelnych, pracując w ukryciu i wytrwale na zgubę chrześcijan. Stosowana była stara zasada, jeśli nie możesz zwyciężyć wroga w otwartej walce, podejmij walkę konspiracyjną – wejdź potajemnie do jego środowiska. Przypomina to legendarnego konia trojańskiego. Warto też pamiętać, że wszelkie deklaracje i przysięgi składane przez Żydów nawet w sądach, w myśl Talmudu nie mają mocy wiążącej bowiem składający je mogą być zwolnieni z przysięgi w obecności rabina albo trzech świadków, nawet jeśli przysięgali na Imię Boga Izraela.
 
W naszych czasach wszystkie rządy na całym świecie świadomie lub nieświadomie poddane są nakazom wielkiego nadrządu, którym jest Syjon, ponieważ wszystkie środki materialne są w rękach żydowskich i państwa są zadłużone u Żydów. Kończy się więc wolność narodów i razem z nią skończy się swoboda poszczególnych ludzi. Wątpić już nie można. Z całą potęgą i okropnością szatana zbliża się do naszego świata panowanie triumfującego zła - króla Izraela, króla zrodzonego z krwi Syjonu, antychrysta. Bliski jest już czas panowania jego na tronie wszechświata.
 
Książka ta , jak wspomniano na wstępie wydana była w 1936r. a więc jeszcze przed holokaustem Żydów. Dlatego też można uznać za prorocze ostrzeżenie autora: „Niech jednak Żydzi pamiętają, że nieszczęścia, jakie sprowadzają na różne narody, przeciw nim się obrócą. Zguba twoja Izraelu z ciebie samego pochodzi”.
 
Naród żydowski zaniedbał swoje posłannictwo, zatopił się brudzie codziennym,  ugrzązł w błocie materializmu. A przede wszystkim odrzucił, przepowiedzianego przez proroków, Mesjasza, fałszywie osądził Go i skazał na śmierć.  I dlatego nie jest już narodem wybranym.
Kategoria: Inne | Dodał: pielgrzym (2010-06-04)
Odsłon: 1144