Środa, 2022-01-19, 8:47 AM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [30]
Bliski wschód [14]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [35]
Relacje międzywyznaniowe [43]
Rozważania teologiczne [45]
Inne [72]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Inne

POLITYKA WSCHODNIA USA
Powszechnie znany profesor A.Osipow nieraz powołuje się w swoich wykładach na wypowiedzi amerykańskiego prof. Zbigniewa Brzezińskiego odnośnie prawosławia w Rosji, w którym upatruje największego wroga Stanów Zjednoczonych. Myślę, że warto bliżej poznać samą osobę Z.Brzezińskiego jak też głoszone przez niego tezy.
Zbigniew Brzeziński (1928-2017) Żyd polskiego pochodzenia. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych gdzie zrobił karierę polityczną. Był doradcą prezydentów Kissingera i Regana do spraw wschodnich. Należał do loży masońskiej, w której pełnił wysoką funkcję. Niektórzy uważają go za jedno z najbardziej diabolicznych i cynicznych postaci sceny politycznej ostatniego półwiecza. Był twórcą i propagatorem polityki amerykańskiej wobec Związku Radzieckiego. Jego plan, zwany szachownicą, zakładał hegemonię USA nad całym światem. Rola i znaczenie ZSRR w świecie powinny być maksymalnie ograniczane. Rozpad ZSRR też nie był dziełem przypadku. Rosję upatrywał jako kraj barbarzyński, zacofany, który należy usunąć z Europy. Brzeziński przewidywał szczególne znaczenie Polski i Ukrainy przy realizacji tego planu. Polskę docelowo widziałby jak niegdyś za Jagiellonów, a więc od Łaby po Smoleńsk. Polska, przy wsparciu USA, odgrywałaby w Europie kluczową rolę, a Ukraina powinna być izolowana od Rosji. Izolacja ta powinna w szczególności dotyczyć wszelkich powiązań religijnych z Cerkwią prawosławną. Należy dążyć do podziału i osłabienia Cerkwi prawosławnej również na Ukrainie. Sprzyjać temu powinna silna rusofobia. To tyle w skrócie o szachownicy wschodniej Brzezińskiego.
I pomimo odejścia z tego świata jej autora, wydarzenia szczególnie na Ukrainie, rozwijają się według tego scenariusza. Przy silnym politycznym i finansowym wsparciu USA, na Ukrainie przeprowadzono krwawy zamach stanu zwany powszechnie Majdanem. Sterowane z zewnątrz media zaszczepiły w narodzie silną rusofobię. Rosja postrzegana jest jako wróg zagrażający suwerenności kraju. Przy użyciu sił zbrojnych zaatakowano okręgi Donieck i Ługańsk, które nie poparły przejęcia władzy przez oligarchów. Wojna trwa już kilka lat a jej ofiary liczone są już w tysiącach osób. Ukraina utraciła Krym, który opowiedział się za powrotem do macierzy, czyli Rosji. W latach dziewięćdziesiątych ub.w. na Ukrainie doprowadzono do podziału Cerkwi prawosławnej. Powstał tzw. raskoł, na czele którego stanął samozwańczy metropolita Filaret. Wkrótce ogłosił się patriarchą i zerwał wszelkie kontakty z Rosją. Raskoł poparły władze państwowe. Umożliwiło to siłowe przejmowanie świątyń z kanonicznej Cerkwi Ukrainy. I oto dla tego ugrupowania, którego trudno nazwać cerkwią, Patriarchat Bizantyjski, w osobie patriarchy Bartolomea, udzielił tomosu na autokefalię. Złamał tym samym wszelkie kanony cerkiewne, wkroczył na kanoniczny teren Cerkwi Ukrainy będącej częścią Patriarchatu Moskiewskiego. Moskwa w odpowiedzi zerwała kontakty z Patriarchatem Bizantyjskim. Istnieją przecieki, że Patriarcha Bartolomeo uczynił to na skutek presji czynników USA, a nawet znacznego wsparcia finansowego. Stan taki trwa i nic nie wskazuje, że Ukraina wróci do jedności z Rosją. Mało tego, separatystycznym ugrupowaniem na Ukrainie zainteresował się Watykan. Nie wykluczone, że nastąpi przyłączenie do Kościoła katolickiego.
I tak, pierwsza część programu Brzezińskiego została zrealizowana. Zmasowana propaganda uczyniła z Rosji wroga narodów, militarne zagrożenie dla pokoju światowego. Pogorszyły się relacje NATO i Unii Europejskiej z Rosją. USA nałożyły wiele bezpodstawnych sankcji na Rosję. Część z nich okazała się dobrodziejstwem dla gospodarki Rosji. Uniezależniła ten kraj od importu nie tylko artykułów spożywczych. Z importera Rosja przekształciła się w eksportera nadwyżek zbóż. W wielu dziedzinach stała się krajem samowystarczalnym. USA wszelkimi sposobami blokują budowę rosyjskiego rurociągu gazowego przez Bałtyk do Europy Zachodniej. Rosja jest izolowana w mediach. Wyrywkowe doniesienia zawierają w szczególności informacje negatywne, bądź nieprawdziwe. Przodują w tym media w Polsce.
W Polsce wytworzyła się sztuczna atmosfera bezpośredniego zagrożenia militarnego ze wschodu. Stało się to podstawą dodatkowego uzbrojenia naszej armii. Oprócz zakupu w USA kilkudziesięciu wadliwych samolotów F-16, obecna władza w osobie Prezydenta Dudy i Ministra Obrony Narodowej dokonała ostatnio zakupu w USA wielomiliardowej wartości samolotów F-35 oraz wyrzutni rakietowych. W pobliżu Słupska buduje się takie centrum rakietowe. W Polsce powstanie amerykańska baza wojskowa.
Nie jest tajemnicą, że amerykańskie bazy wojskowe rozlokowane są wokół Rosji. Baz takich jest ponad 100. Zarówno baza w Polsce jak i w krajach sąsiadujących z Rosją, oprócz uzbrojenia konwencjonalnego może mieć również broń nuklearną. Ponadto niemal we wszystkich byłych republikach radzieckich amerykanie mają swoje wojskowe laboratoria. Niewątpliwie produkują w nich broń masowego rażenia – broń chemiczną, bakteriologiczną, a także śmiercionośne wirusy, z kategorii tych co dziś sparaliżowały świat. I to się dzieje przy cichym przyzwoleniu społeczności międzynarodowej.
Starsze pokolenie z pewnością pamięta czasy, gdy wojowniczy Chruszczow ulokował na Kubie kilkanaście rakiet. Reakcja USA była tak stanowcza, że istniała realna groźba kolejnej wojny światowej. A dziś Rosja jest osaczona i istnieje realne zagrożenie egzystencji tego kraju. W istniejącej sytuacji Rosja zmuszona była podnieść na najwyższy poziom uzbrojenie swoich sił zbrojnych. Dla zapewnienia równowagi sił, opracowano i uruchomiono produkcję dotąd nie znanych rodzajów broni. Pomimo to widmo nieobliczalnej w skutkach wojny światowej nadal jest realne.
Minęły czasy kiedy ZSRR rozsiewał po świecie swoją ideologię komunistyczną. Obecnie naród rosyjski z wielkim trudem powrócił do normalnego spokojnego życia. Nikomu nie zagraża. Pomimo to zagrażają mu siły chyba „z piekła rodem” . I tu odzywa się z za grobu Brzeziński: – rosyjskie prawosławie jest wrogiem numer jeden dla Ameryki i ateistycznego Zachodu. Prawdą jest, że prawosławie w Rosji przeżywa swój renesans. Ze zgliszcz i ruin podniesiono tysiące świątyń. W samej Moskwie jest ich ponad tysiąc. W całym kraju dziesiątki tysięcy. Kwitnie życie monastyczne. Nie znosi tego odwieczny wróg chrześcijaństwa, który dziś steruje światem i czyni wszystko aby unicestwić światowe prawosławie.
W tym miejscu może ktoś zapytać, dlaczego zagrożone jest wyłącznie prawosławie. Przecież na świecie jest wiele kościołów chrześcijańskich, w tym ponad miliard samych katolików. Pokuszę się na odpowiedź, która z pewnością nie zadowoli wielu. Powołam się mianowicie na wypowiedzi Ojców Świętych na temat prawosławia.
Ojcowie Święci, poczynając od pierwszych wieków chrześcijaństwa po świętych żyjących w naszych czasach, są jednomyślni w swoich wypowiedziach, że jedynym nośnikiem objawionej prawdy ewangelicznej jest Cerkiew prawosławna. Posiada ona pełnię tej prawdy, nie skażonej przez czas i ludzi i jako taka posiada łaskę Ducha Świętego. Dzięki temu, jak nauczają święci, zbawienie możliwe jest wyłącznie w prawosławiu. Dlatego wyznanie to od wieków znajduje się na celowniku sił wrogich Chrystusowi.
Inne wyznania, również mianujące siebie chrześcijańskimi, najwidoczniej nie stanowią dla omawianych sił problemu i ich egzystencja być może nie jest zagrożona. Na przykładzie Kościoła katolickiego widzimy, że szczególnie w ostatnich latach, nastąpiło wyraźne zbliżenie tego Kościoła z judaizmem. Dokonało się to na szczeblu najwyższym, a więc w Watykanie. Aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do pontyfikatu Jana Pawła II. Ustanowione relacje stały się przesłanką do mianowania, przez niektórych, Kościoła katolickiego jako „Judeo-chrześcijaństwo”. I być może to chroni ten największy na świecie Kościół przed poczynaniami odwiecznych sił wrogich chrześcijaństwu.
_________________
Źródło:  Andrzej  Walicki "O Rosji inaczej"  Warszawa, 2019.
Kategoria: Inne | Dodał: pielgrzym (2020-06-21)
Odsłon: 147