Sobota, 2021-10-23, 10:48 PM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [30]
Bliski wschód [14]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [34]
Relacje międzywyznaniowe [43]
Rozważania teologiczne [45]
Inne [69]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Inne

ELEKTRONICZNY OBÓZ KONCENTRACYJNY
 
Dzisiaj istnieje przekonanie, że postęp naukowo-techniczny, globalizacja, są szczytem samoorganizacji społeczeństw, zjawiskiem nieuniknionym i prawidłowym etapem w rozwoju cywilizacji. Czy tak jest faktycznie – oddajmy głos naukowcom.
Na początku spróbujmy odsłonić rąbek tajemnicy dotyczący aktualnych badań w zakresie elektronicznego oddziaływania na mózg człowieka. Badania prowadzone są głównie w USA. W Rosji badaniami tymi zajmuje się światowej sławy akademik W.Smirnow, kierownik Rosyjskiej Akademii Nauk Naturalnych. To dzięki niemu świat dowiedział się nad czym pracują naukowcy w USA i jaki jest cel ich badań. Stwierdził on, że: „Dzisiaj zostały odkryte zupełnie nowe metody diagnostyki i korekcji psychiki. Po raz pierwszy ludzkość uzyskała możliwość elektronicznych pomiarów i kontroli funkcji psychicznych człowieka, a tym samym oddziaływania na jego psychikę. Większość takich kontroli nie podlega woli i świadomości, a zatem mogą być prowadzone bez zgody człowieka. Sięgamy więc do najświętszego miejsca w człowieku – jego duszy. Po raz pierwszy uczyniliśmy to nie po przez intuicję, oddziaływania psychologiczne, hipnozę lecz za pomocą przyrządów elektronicznych, metalu. Wynaleźliśmy już skalpel dla duszy”.
Do badań wykorzystano komputery. Wynaleziono metodę specjalnej transformacji zakodowanych danych do mózgu człowieka. Metodę tę nazwano psychoekologią. Jest to dziedzina nauki istniejąca zaledwie od kilku lat. Pozwala ona na uzyskanie, bez udziału świadomości człowieka, np. informacji o jego skłonnościach do zachowań niebezpiecznych dla społeczeństwa, stanu zdrowia psychicznego itp. Pytania stawia komputer. Technologia opracowana jest w taki sposób, że człowiek może nawet nie podejrzewać, że jest poddany badaniom. Istotne jest, że podświadomie człowiek mówi wyłącznie prawdę. Metoda ta ma dziś już szerokie zastosowanie.
Kulminacją w zakresie badań psychoekologii było wynalezienie specjalnego algorytmu na bazie komputera, który pozwolił poza świadomością człowieka na wprowadzenie do mózgu informacji akustycznej w postaci szumu. Jest to technologia kodowania i dekodowania informacji zawierającej mowę ludzką. Istnieje możliwość zapisywania tych danych na elektronicznych nośnikach informacji. Po przesłaniu ich człowiek zaczyna zachowywać się stosownie do uzyskanego przekazu sądząc, że podejmuje decyzje samodzielnie. Oprócz przekazów akustycznych stosowanych w psychokorekcji, wynaleziono także algorytm zawierający zakodowane obrazy. I w tym przypadku badany przyjmuje przekaz poza jego świadomością.
Współczesny poziom nauki i techniki umożliwia zupełnie z pominięciem świadomości i wiedzy człowieka na wprowadzenie do jego pamięci dowolnej informacji, którą przyjmuje jako jego własną i na jej podstawie określa swoje potrzeby, życzenia, gusty, poglądy, samopoczucie, widzenie świata. Dzisiaj z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że po przez telewizję, radio, łączność komputerową, a nawet zwykłą sieć elektryczną mogą być przekazywane do mózgu człowieka, z pominięciem świadomości, odpowiednie informacje, mające wpływ na jego zachowanie. Dla przykładu po raz pierwszy w Izraelu umożliwiono korzystanie z Internetu podłączonego do zwykłej sieci elektrycznej. W ten sam sposób istnieje możliwość łączności telefonicznej bez dodatkowego oprzyrządowania.
Technologia przekazu informacji przez sieć elektryczną daje możliwość oddziaływania na psychikę człowieka za pomocą nawet zwykłych domowych urządzeń elektrycznych. A jeśli w urządzeniach tych zainstalujemy chipy z danymi zmieniającymi psychikę człowieka, to nawet sieć elektryczna będzie tu zbędna.
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na kierunki najnowszych poszukiwań naukowych ostatnich dziesięciu lat. Bazują one na symbiozie mikroelektronicznych technologii, biologii i inżynierii genetycznej. Wynalezienie wprowadzanych w ciało człowieka chipów, zdolnych kierować fizjologicznymi i psychicznymi funkcjami organizmu stanowiło kulminację w rozwoju nauki na świecie. Już dziś istnieje możliwość wprowadzenia implantów do centralnej części mózgu człowieka, sterujących praktycznie wszystkimi żywotnymi funkcjami organizmu. Takie chipy są już wprowadzane do mózgu człowieka w USA.
Równolegle wprowadza się podskórne chipy, zawierające indywidualny numer danego człowieka. Szczegółowe informacje o nośniku chipu pomieszczone są w komputerze. Praktyka ta znalazła szerokie zastosowanie w USA po 11 września. Podobne chipy już od dłuższego czasu wszczepia się także dla zwierząt domowych. Wymiana informacji możliwa jest zarówno za pośrednictwem urządzeń naziemnych jak i satelitów kosmicznych. Pozwala to w dowolnej chwili określić miejsce znajdowania się danego osobnika obojętnie w jakim miejscu na kuli ziemskiej on się znajduje.
Każdy z nas, nawet po pobieżnym zapoznaniu się ze zdobyczami naukowo-technicznymi naszych czasów, może doznać autentycznego zachwytu. Zdobycze te są naprawdę rewelacyjne i fascynujące. Normalnie myślący człowiek powie, że powinny one mieć szerokie zastosowanie głównie w medycynie, dla ochrony zdrowia i przedłużenia życia populacji. Niestety, w medycynie wykorzystuje się je w znikomym stopniu. Mówi się natomiast o narastającym zagrożeniu dla człowieka płynącym z tych osiągnięć naukowych. Czy tak jest faktycznie i na czym polega to zagrożenie - oddajmy głos znawcom zagadnienia.
Od zarania dziejów odkrycia naukowe służyły głównie do zabijania ludzi. I tak na początku XIX w. pocisk zabijał kilkanaście osób, w XX w. bomba nuklearna jest zdolna zabić nawet setki tysięcy ludzi. Wszystko zależy od tego jaki cel przyświeca przedstawicielom ludzkości, w rękach których znalazły się tak unikalne zdobycze techniki.
Nie jest tajemnicą kto dzisiaj rządzi światem. W rękach tych ludzi znajdują się praktycznie wszystkie zasoby światowe złota i pełnia władzy. Oni odrzucili i ukrzyżowali Chrystusa i oczekują przyjścia swojego ziemskiego króla i boga, przygotowują dla niego królestwo i tron. Pragną panować nie tylko nad ciałami i życiem gojów ale i nad ich „zwierzęcymi” jak mówią, duszami. Celem ich jest panowanie nad światem. Wykorzystają do tego wszystkie zdobycze naukowo-techniczne aby podporządkować sobie wszystkie narody i osiągnąć totalną nad nimi kontrolę. Powstaje więc ogólnoświatowy elektroniczny obóz koncentracyjny, kierowany przez władzę, na czele której stanie antychryst. Oto straszne monstrum najbliższej przyszłości. Ich dziecię – globalizacja, prowadząca do niewoli i to takiej, jakiej nie widział świat. Współczesna technika umożliwia już kontrolę każdego człowieka. Na tym nie koniec – jak widzieliśmy, istnieją już techniczne środki dla sterowania zachowaniami ludzi, a nawet bezprecedensowe możliwości sztucznej transformacji ludzkich dusz.
Współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez dobrodziejstw cywilizacji. Otoczony jest wszelaką techniką. Każdą wolną chwilę spędza przed telewizorem lub Internetem. Osiągniecie dobrobytu, komfortu i rozrywki – to dla wielu cel życia. Wszystko to prowadzi do zapominania o Bogu. Człowiek dobrowolnie oddaje swoją duszę biesom, wsłuchując się w ich podszepty i sterowania.
Wielu ludzi uważa, że przy wprowadzeniu totalnej kontroli zostanie naruszona darowana nam przez Boga wolna wola, a globalizację uważają za zjawisko eschatologiczne. Jednakże ludzie ci twierdzą, że przyjmując dokumenty z chipami, a nawet pieczęcie antychrysta nic im nie grozi bowiem wierzą w Chrystusa i Bóg ich ochroni. Musimy wiedzieć, że za nasze grzechy Bóg posyła nam doświadczenia. Nie są one karą za nasze odstępstwa lecz środkiem dla naszego nawrócenia. Zbyt wiele naszej wolności i praw przekazaliśmy naszemu odwiecznemu wrogowi – szatanowi, który klucze do naszych dusz przekazał swoim sługom. Dlatego nadciąga wielkie i straszne doświadczenie dla wszystkich ludzi. Dziś można mówić, że uczeni odkryli nowy język porozumiewania się, dotąd nie znany ludzkości – język biesów, za pośrednictwem którego upadłe duchy kontaktują się z duszami ludzi. Doświadczenie cerkwi potwierdza, że złe duchy mają dostęp do duszy człowieka, prowokując do popełnienia nawet najgorszych przestępstw, z samobójstwami włącznie. Wiemy z doświadczenia, że nieraz ta sama myśl prześladuje nas od dłuższego czasu skłaniając do popełnienia jakiegoś złego czynu. Biesy jednak wpływają na nas wyłącznie w formie sugestii, namowy, natomiast nie mogą znać naszych myśli i naszych odpowiedzi.
Psychotechnologia okazała się jednak o wiele doskonalszym narzędziem oddziaływania na podświadomość człowieka. Technologia ta pozwala na dokładne poznanie tajników naszej duszy i w związku z tym umożliwia wprowadzenie indywidualnego programu jej zmian. Człowiek przebywający w otoczeniu różnego rodzaju elektronicznych przekaźników informacji nawet nie uświadamia sobie zagrożenia w postaci płynących przez nie zakodowanych danych do naszego mózgu. Jednakże najbardziej niebezpiecznym jest przyjęcie chipu-implantu. Media donoszą, że zjawisko to staje się już niemal masowe i niesie wiele dogodności w życiu codziennym. Musimy jednak wiedzieć, że chipy stanowią idealny środek dla realizacji psychotechnologii komputerowych. Zmierzamy do tego, że myśli ludzi można będzie odczytywać jak informacje zawarte w codziennej prasie. Nie uświadamiamy sobie, że wojna taka jest bardziej straszna niż wojna nuklearna. Jak w takiej sytuacji można będzie zachować wiarę w Boga, gdzie wszystkie nasze myśli, uczucia, przekonania, świadomość i podświadomość, wszystkie poruszenia naszej duszy będą odkryte i dostępne dla wszystkich. Mało tego z pominięciem naszej świadomości będą przekazywane nam obce myśli, uczucia i przekonania, sterujące naszym zachowaniem. Tak więc z momentem wprowadzenia technologii ogólnoświatowej cyfrowej identyfikacji ludzi, po raz pierwszy w historii ludzkości, techniczne i technologiczne środki pozwolą na podeptanie wolnej woli ludzi, narodów i cywilizacji. Człowiek, będący koroną stworzenia, zamieni się w biologicznego robota, w pełni sterowanego automatycznie działającym systemem. Likwidacja takiej istoty także nie będzie problemem. Wystarczy podać stosowny sygnał paraliżujący np. rytm serca.
Dziś nie ma wątpliwości, że rządząca antychrześcijańska „elita świata” wykorzysta rezultaty tych badań we wiadomych jej celach – dla utworzenia globalnego obozu, zamieszkałego przez człeko-roboty, pozbawione własnej świadomości. Sterowanie tymi istotami będzie realizowane za pomocą informacyjno-komunikacyjnych sieci. Potwierdzają to już niezbicie dokumenty.
Jak widzimy szczególną cechą naszych czasów jest wynalezienie technicznych możliwości paraliżujących wolną wolę człowieka i sterowanie nim jak robotem. I choć jest to wynalazek niezwykły, niestety zostanie wykorzystany jako broń wszechczasów, torująca drogę do panowania nad światem antychrysta.
I na zakończenie – straszna to wizja dla świata i dla ludzkości. Stoi przed nami pytanie: jak się uwolnić od tej pajęczyny, jak zachować wiarę w Boga, jak się zbawić? Święci ojcowie mówią, że jeśli będziemy żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, nie będziemy izolować siebie od cerkwi i sakramentów, nie ulegać pokusom tego świata – Bóg da nam siły i wiedzę jak uniknąć zastawionych na nas sieci szatańskich. Żyjmy zatem życiem Cerkwi, gdyż bez Cerkwi nie ma zbawienia.
Kategoria: Inne | Dodał: pielgrzym (2013-01-19)
Odsłon: 1401