Środa, 2019-10-16, 1:27 AM

Strona Jana pielgrzyma

Menu
Wejście
Kategorie
Pielgrzymki [29]
Bliski wschód [13]
Relikwie i cudowne ikony [32]
Tradycje prawosławia [32]
Relacje międzywyznaniowe [38]
Rozważania teologiczne [43]
Inne [58]
Wyszukiwanie
Statystyka

Online razem: 1
Gości: 1
Użytkowników 0

Katalog artykułów

Główna » Artykuły » Relikwie i cudowne ikony

Fenomen z relikwiami świętych
Widomo jest, że wielu ludzi wierzących doznaje cudu uzdrowień od relikwii świętych. Zapytajmy - skąd pochodzi ta niezwykła siła zawarta, w zachowanych nieraz przez wieki, doczesnych szczątkach świętego. 
Pytanie to nurtowało głównie sceptyków, ale też i ludzi nauki. I tak za zgodą i błogosławieństwem duchownych władz Ukrainy, w Kijewo-Pieczerskiej Ławrze w latach 80-tych ub.w. przeprowadzono szereg badań naukowych związanych z relikwiami świętych.
Jako materiał do badań wybrano zwykłe ziarna pszenicy tego samego gatunku. Ziarna umieszczono w torebki papierowe. Część próbek pozostawiono w laboratorium, pozostałe przykładano do relikwiarzy z ciałami świętych. Efekt był jednoznaczny – nasiona przykładane do relikwii wcześniej wykiełkowały i wyrosły co najmniej o 1/3 wyżej niż z pozostałych próbek. Wynik ten uznano za cud i zdecydowano prowadzić dalsze badania. Tym razem przystąpiono do badań biofizycznych i biochemicznych wszystkich nasion znajdujących się w próbkach. Okazało się, że nawet krótkotrwałe przebywanie ziaren przy św. relikwiach powoduje, że zmienia się w nich energetyczny stan jąder atomów i zawartość elementów chemicznych. A wiadomo, że zmniejszenie lub zwiększenie obojętnie jakiego elementu chemicznego w dowolnym żywym organizmie wpływa na procesy fizjologiczne. W efekcie wpływa to na przyspieszenie lub zwolnienie procesu wzrostu rośliny.
Kolejne badania przeprowadzono w Troice-Siergijewoj Ławrze koło Moskwy. W tym przypadku chodziło o zbadanie możliwości uchronienia ludzi od wpływu radiacji w przypadku eksplozji nuklearnej. Część próbek z nasionami zostały położone na relikwiarz św. Sergiusza, po czym wszystkie próbki poddano napromieniowaniu śmiertelną dozą radiacji i posiano do ziemi. Rezultat był szokujący – próbki przykładane do św. relikwii wytrzymały śmiertelną porcję napromieniowania i powschodziły, reszta poginęła. W ten sposób ustalono istnienie ochronnej energii świętej znajdującej się w relikwiach. Oznacza to, że istnieje określony związek pomiędzy Górnym i ziemskim światami podporządkowany ogólnym prawom Stwórcy. 
Dalsze badania kontynuowane były w Kijewo-Pieczerskiej Ławrze. Efekt badań był ten sam, przy czym rezultaty badań były bardziej wyraziste, gdy poprzedzała je gorąca modlitwa badających przy relikwiach świętych. Dowodzi to, że energia myśli, modlitwy i wiary i energia promieniująca od św. relikwii stanowią jakby całość, oddziałująca na żywe organizmy. Jeśli energia wiary tak wyraźnie wpływa na rośliny (niegdyś nasiona były błogosławione przez duchownych przed posiewem) to niewątpliwie jej oddziaływanie na człowieka jest o wiele większe niż na duch życia roślin. To nasz duch i dusza zdolne są wchodzić we wzajemne oddziaływanie z energią Ducha Świętego. Dlatego też jedną z przyczyn cudownych uzdrowień jest najwidoczniej zmiana bilansu elementów chemicznych, która prowadzi do normalizacji naruszonych procesów i wyzdrowienia organizmu. 
Badania wykazały, że napromieniowanie niszczy duchowe wibracje biopola wysokiej częstotliwości aktywując jednocześnie wibracje niskiej częstotliwości, co wywołuje u ludzi m.in. agresję. Potwierdza to, że napromieniowanie nuklearne jest nie tylko zabójcą fizycznym ale i duchowym. Jedynym ratunkiem dla człowieka jest wiara w Boga i pozyskiwanie tą drogą ochronnej energii wysokich częstotliwości. Nie przypadkowo po wybuchu Czernobyla – na Ukrainie, Białorusi i Rosji ludzie masowo zaczęli przyjmować chrzest i uczęszczać na nabożeństwa. Sakrament Chrztu przekazuje duszy człowieka życiodajne wibracje Ducha Świętego, zaś świątynie, szczególnie w czasie nabożeństw, uzupełniają te wibracje. 
Ale na tym nie koniec badań. Przy relikwiarzu św. Nikona Wielkiego położono próbki z ziarnami pszenicy napromieniowane siłą 13 tys. rentgenów. Naukowcy modlili się do świętego o zdjęcie radiacji z ziaren. Celem badań była ewentualna pomoc ludziom napromieniowanym. I stał się cud. Ziarna po posadzeniu wykiełkowały i źdźbła były dwa razy wyższe niż normalne. Zamiast napromieniowania, ziarna otrzymały inną pozytywną energię, która była widoczna gołym okiem po sfotografowaniu ziaren. Ziarna otaczała świetlista aureola. Energię taką najwidoczniej otrzymują wszystkie przedmioty oświęcone przez osoby duchowne. Oświęcona woda nie psuje się i uzdrawia wierzących, od świętych ikon promieniuje łaska Boża, krzyżyk na szyi chroni od duchów złych itp.
W 1986r. studenci medycyny z Kijowa w ramach zajęć naukowych badali mikroklimat w jaskiniach, gdzie znajdują św. relikwie. Stwierdzono, że zawartość tlenu w relikwiarzach jest do 9 razy niższa niż w samych jaskiniach. Ponadto mikroorganizmy, szczególnie patogenne dla człowieka, położone w pobliżu relikwiarzy, ginęły całkowicie. Można przypuszczać, że święci modląc się nieustannie otrzymywali energię łaski Ducha Świętego, która dokonywała transmutacji jąder atomu, zmieniając skład chemiczny, przekształcała strukturę organizmu na wszystkich jego poziomach. Po śmierci u świętych następowało wysychanie tkanek ciała bez procesu jego rozkładu. Żadne relikwie nie zawierają śladów balsamowania o co posądzali je ateiści. Tak więc przechowują się relikwie przez całe wieki. Takie fenomenalne właściwości żywej materii, z której przez membrany komórek wyparowuje woda, stanowi prawdopodobnie fizyczną przyczynę zachowania ciał świętych po ich śmierci. Stałe przebywanie świętych pod wpływem Boskiej energii, na tyle mogło spowodować zmianę atomów ich ciał, że i po śmierci energia ta pozostała w ich relikwiach, która oddziałuje na otaczające środowisko. Gdy w ten niewidoczny kanał, łączący święte relikwie z Bogiem, wlewa się energia modlitwy, ich oddziaływanie nasila się i ludzie doznają cudu uzdrowień lub innych darów łaski. Znajduje to potwierdzenie w słowach Chrystusa: „wiara twoja uzdrowiła ciebie”.
I na zakończenie własna impresja. W klasztorach i świątyniach Prawosławia jest wiele cudownych ikon, część których mirotoczyt, czyli wydziela święty olejek. Jest to namacalny dowód łączności tych świętych obrazów z innym wymiarem i oddziaływania Ducha Świętego. Szczęśliwi ci, którym dane jest obcowanie z takimi świętościami. Co do klasztorów – czy to Pskowsko-Pieczerskij, czy Kijewo-Pieczerskij, w których znajduje się bardzo wiele ciał świętych podwiżników – przebywanie w takich miejscach to wielki dar łaski Ducha Świętego. Dlatego też do miejsc tych ze wszystkich stron podążają pielgrzymi by choć na chwilę pobyć w zasięgu życiodajnej łaski promieniującej od relikwii świętych. I ktokolwiek miał szczęście bycia w tych świętych jaskiniach z pewnością czuł się tu wyjątkowo dobrze i prawdę mówiąc nie chce się tych miejsc opuszczać. W czasie nabożeństw w jaskiniach wyczuwa się nieziemski delikatny zapach pochodzący od św. relikwii. W jaskiniach Kijewo-Pieczerskoj Ławry przechowywanych jest 124 relikwii świętych. Niektóre z nich leżą tu całe wieki. Wielu z nich to doczesne szczątki wybitnych postaci Świętej Rusi, w tym św. Nestora, autora kroniki ”Powieść czasów doczesnych”. Jest tu też 12 głów, z których wydziela się św. mirro. Jedna z głów należy do jednego z pierwszych papieży - św. Klemensa, męczennika, ucznia apostoła Piotra. 
Co do opisanych wyżej fenomenalnych właściwości świętych relikwii i ich oddziaływaniu na człowieka i środowisko – należy stwierdzić, że po wybuchu Czarnobyla w całym Kijowie odnotowano podwyższony stopień radiacji, z wyjątkiem terenu Kijewo-Pieczerskiej Ławry. Tam nawet śladów radiacji nie było. I jeszcze jedno niezwykłe zjawisko dotyczące relikwii świętych. Otóż kosmonauci radzieccy po wylądowaniu badali teren klasztoru Optinoj Pustelni koło Kozielska. Okazało się, że klasztor widoczny jest z kosmosu jako świecąca plama na ziemi. Oczywiście nie znaleziono żadnego naukowego uzasadnienia tego świecenia. Tak bowiem promieniują nieziemskim światłem relikwie świętych starców, znanych i czczonych w całej Rosji.
A więc powtórzmy za piewcą psalmów – prorokiem Dawidem: „Diwien Bog wo swiatych swoich”.
_____________________________
Oprac.na podst. „Prawosławne cuda ostatnich czasów”. S-Petersburg 2004r.Kategoria: Relikwie i cudowne ikony | Dodał: pielgrzym (2009-08-31)
Odsłon: 2583